Jezus jest Panem!

Czwartek, XIII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!» On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

 

Jezus Chrystus jest Panem tego, co duchowe i materialne. Ma moc uzdrowić naszą duszę, ale również może uzdrowić nasze ciało, jeśli jest chore. Dzisiejsze wydarzenie biblijne pokazuje to bardzo wyraźnie. Mistrz z Nazaretu nie tylko odpuścił grzechy sparaliżowanemu, ale nadto uzdrowił go z dolegliwości ciała. Jednak winniśmy pamiętać, że Jezus uzdrowił najpierw duszę sparaliżowanego, odpuszczając mu grzechy.

Nasz Pan uzdrawia nasze dusze i serca, sprawiając w nas otwarcie się na łaskę i miłość Boga. Uzdrowienie ciała jest uzupełnieniem nawrócenia człowieka otwierającego się na Boga. Człowiek, który został uzdrowiony, i świadkowie tego zdarzenia zrozumieli, kim jest Jezus, i wysławiali Boga. Oni już uwierzyli, że wypełniła się największa obietnica Boga: Bóg zamieszkał z nimi, pośród nich. Jezus jest Mesjaszem, Panem. Bliskie stało się odkupienie grzechów i życie w łasce Boga.

A czy Ty już uwierzyłeś, że Jezus może Cię uzdrowić…?