Jezus mimo zmęczenia oddawał swój czas innym. Według Ewangelii rezygnował nawet z posiłków, aby być z tymi, którzy Go potrzebowali. Bliscy martwili się o Niego; nie chcieli, aby podejrzenie innych, że odszedł od zmysłów, zagroziło w jakiś sposób Jezusowi. 

Jezus jest tym, który ma dla nas zawsze czas, jest dla nas w każdej chwili.