Jezus na nas czeka

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu, rok I, Mt 21,23-27

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Ilekroć przychodzimy do świątyni, tylekroć Jezus na nas czeka ze swoim Słowem, które ma moc. Jezus chce nas oczyszczać i uzdrawiać – przecież to dokonuje się w świętych sakramentach. Czy my Mu na to pozwolimy? Czy przyjdziemy do Niego? Czy raczej jesteśmy jak arcykapłani, którzy nie potrafili się zadziwić cudami, które czyni?

Bracia i siostry, co widzimy, kiedy patrzymy na największy cud, który dokonuje się na naszych oczach, na Eucharystię? Czy to tylko chleb i wino, czy raczej Ciało i Krew Jezusa Chrystusa?