Jezus oddał nam swoją ukochaną Mamę

Czwartek, Najśw. Maryi Panny Bolesnej (15 września), rok II, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Jezus, wydając ostatnie tchnienie na krzyżu, oddał nam swoją ukochaną Mamę – Maryję. Słowa „Oto Matka twoja” kieruje do każdego z nas z osobna. 

To Jej możemy powierzać nasze troski. Ona jest najlepszą z Matek – kochająca, współczująca i dobra. Trwa przy nas i przytula zawsze, nawet kiedy sobie tego nie uświadamiamy.

Jezus, mówiąc „Niewiasto, oto syn Twój”, oddał nas wszystkich pod Jej opiekę. Maryja stała się Mamą każdego z nas. Polecaj Jej wszystkie swoje sprawy.

Oddawaj Jej nie tylko swoje smutki, ale też radości. Maryja stała do końca pod krzyżem swojego Syna, dlatego i Ciebie nigdy nie opuści.