Jezus wie o nas wszystko

Czwartek, Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty (21 września), rok I, Mt 9,9-13

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

Jezus zna każdego z nas i wie o nas wszystko. Cały czas zaprasza nas do pójścia za sobą. Czy słyszymy Jego słowa? Hałas i kolorowe obrazki nie pomagają nam w tym. Chwila ciszy, skupienia – to są warunki, w których łatwiej nam dostrzec Jego działanie i usłyszeć Jego zaproszenie. Najpewniejsze metody to lektura Pisma Świętego, modlitwa osobista, kontemplacja przed tabernakulum. Niełatwo w ciągu dnia znaleźć na to czas, zrezygnować z czegoś innego. W takich chwilach możemy zwrócić się o wstawiennictwo do św. Mateusza, który zostawił wszystko i został Jego uczniem.