Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

 

Jezus zapowiada przyjście Parakleta, tzn. Ducha Świętego. Paraklet w języku greckim (paraklétos) niesie w sobie znaczenie obrońcy, rzecznika, pocieszyciela, wspomożyciela. On, Paraklet, nie ma za zadanie usuwania z naszego życia wszelkich trudności i ostatecznie samej śmierci, lecz takie prowadzenie nas przez codzienność, iż nawet w najtrudniejszych momentach, w zagrożeniu życia możemy doświadczać prowadzenia przez miłującego nas Ojca. Ci, którzy nie przyjmują Parakleta, nie znają Ojca, pogrążając się w bezwzględnej walce o to, co uważają za dobro i szczęście, powodując masę cierpienia wokół siebie.

Za dwa tygodnie będziemy świętować uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zacznijmy więc tak się do niej przygotowywać, by móc Go przyjąć otwartym sercem. On jest bowiem największym, najbardziej pożądanym darem, jaki obecnie możemy otrzymać od Ojca i Syna (Łk 11,13). Przyjąć dar Ducha Świętego to przyjąć niezawodnego obrońcę, rzecznika, pocieszyciela i wspomożyciela, jeśli tylko chcemy w to wierzyć.

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, ucz nas przyjmować Ducha Świętego i żyć w Nim.