Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

 

Trwamy w wielkiej radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa. To piękny czas. Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, pokonując śmierć.

W dzisiejszej Ewangelii opisane jest spotkanie Pana Jezusa z kobietami. Zastały pusty grób i anioła mówiącego, co się wydarzyło. Na początku trudno było im w to uwierzyć, ale w sercach zaczęły odczuwać ogromną radość. A potem przeżyły najpiękniejsze wydarzenie w życiu - zmartwychwstały Jezus wyszedł im naprzeciw. Wiedział, że bardzo cierpiały po Jego śmierci. Chciał je pocieszyć i umocnić. Wtedy kobiety zrozumiały sens tego wszystkiego, o czym mówił podczas nauczań.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa zmieniło ostatecznie losy całego świata. Szatan, od którego pochodzi wszelkie zło, został pokonany. Śmierć miała być końcem wszystkiego, a tu Pan Jezus dokonuje wielkiego cudu niepojętego dla człowieka. Umiera na krzyżu, zostaje pochowany w grobie, z którego po trzech dniach wychodzi żywy.

Co to oznacza dla nas? Dzięki Panu Jezusowi nie umrzemy, ale żyć będziemy wiecznie. Śmierć zakończy nasze życie na ziemi i jednocześnie będzie początkiem życia w niebie. Tam spotkamy się z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i kolegami, bo Pan Bóg na wszystkich czeka. Nie musimy się bać. Pan Jezus zadbał o nas najpiękniej!

Zawołajmy teraz wszyscy z radością, żeby cały świat usłyszał: Niech będzie uwielbiony nasz Pan Zmartwychwstały, Jezus Chrystus, który nie umarł, lecz żyje!