Jezusowe królestwo

Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok B, J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?». Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?». Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?». Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?». Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 

Odwaga Jezusa pewnie zadziwiła Heroda. Odważnie przyznaje się do tego, że jest Królem, chociaż wie, jaką za chwilę poniesie karę. Jest Królem, ale Jego królestwo nie jest z tego świata. Jego królowanie polega na odważnym dawaniu świadectwa o Bogu, Jego miłości i Jego misji, która polega na pokonaniu grzechu i zbawieniu świata. Ci wszyscy, którzy uwierzą Mu i pójdą za Nim, będą należeć do tego królestwa.

Uwierzyć Jezusowi i pójść za Nim to zadanie na całe życie. Jednak realizując je każdego dnia, przybliżamy się do Jezusowego królestwa.