Kariera

Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 20,17-28

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Modne dzisiaj słowo? Kariera! Często daje się zaobserwować, jak wielu młodych ludzi rezygnuje z założenia własnej rodziny, z życia według zasad wyznawanej religii, a kieruje się pragnieniami, aby odnosić sukcesy zawodowe, coraz więcej znaczyć i posiadać. Niestety, myślenie o zbawieniu, świętości schodzi na dalszy plan.

Podobne myślenie przejawiała matka w rodzinie Zebedeuszów. Wobec swoich synów, Jakuba i Jana, miała ambicje i aspiracje, by byli kimś znaczącym obok Jezusa. Nie usłyszała wcześniejszych zapowiedzi, w których sam Bóg mówi o swojej męce, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu.

Nie pozwólmy pokusie kariery, aby przesłoniła nam sprawy wieczności i zbawienia.