Każdego kochać

Niedziela, VII Tydzień Zwykły, rok C, Łk 6,27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

 

Nauka Pana Jezusa jest prosta: mamy okazywać każdemu miłość. Tak jak mocno kochamy samych siebie i tych, których lubimy – tak mamy kochać każdego człowieka. Bez wyjątku. Wielkim sprawdzianem dla nas będzie uczynek miłości wobec kogoś, kogo nie znamy. Pomoc w niesieniu ciężkich zakupów starszej osobie, ustąpienie miejsca w autobusie czy przepuszczenie w kolejce do kasy w sklepie kogoś, komu się bardzo śpieszy. 

Ale największą miłość okażemy komuś, kogo nie lubimy lub – co gorsza – nienawidzimy. Bo to na pewno nie będzie łatwe, aby najpierw zwyciężyć własną niechęć do tej osoby i zapomnieć o dawnych urazach. Ale gdy to nam się uda, to zobaczymy, że czasami wystarczy jeden krok, aby odzyskać dawnego kolegę lub przyjaciela. Miłość zawsze zwycięża, nie unosi się gniewem i wszystko przetrzyma. Prawdziwa Miłość jest tak doskonała jak nasz Bóg.