Każdy jest ważny

Piątek, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok I, Mi 5,1-4a

Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

 

Nie ma na świecie równych szans. Nieco większe mają ci z dużych miast. Lepsze szkoły, lepsze warunki, dostęp do wielu ważnych instytucji... Ale też więcej możliwości by się zagubić.

Dla Boga każdy jest ważny i Bóg każdego szuka. Najbardziej tych najmniejszych, pokornych. Wszędzie może narodzić się Jezus, także w tobie.