KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-10-13

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-10-13

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Lecz On rzekł: "Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają".