KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-11-23

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-11-23

Piątek, XXXIII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 19,45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: "Mój dom będzie domem modlitwy", a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.