KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-12-13

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2018-12-13

Czwartek, Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (13 grudnia), rok I, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.