Komentarz na Wielką Sobotę, 20 kwietnia 2019 roku.