KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-05-12

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-05-12

Niedziela, 4 Niedziela Wielkanocna, rok C, J 10,27-30

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.