KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-05-23

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-05-23

Czwartek, 5 Niedziela Wielkanocna, rok I, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.