KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-09-28

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-09-28

Sobota, Św. Wacława (28 września), rok I, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.