KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-10-22

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-10-22

Wtorek, Św. Jana Pawła II, papieża (22 października), rok I, Łk 12,35-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie".