KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-12-12

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-12-12

Czwartek, II Tydzień Adwentu, rok II, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!"