KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-12-14

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2019-12-14

Sobota, II Tydzień Adwentu, rok II, Mt 17,10-13

Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.