KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2020-05-25

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o Słowie 2020-05-25

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny, rok II, J 16,29-33

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».