KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2021-09-25

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2021-09-25

Sobota, XXV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.