KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-04-25

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-04-25

Poniedziałek, Święto św. Marka, ewangelisty (25 kwietnia), rok II, Mk 16,15-20

I powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a PAN współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.