KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-05-19

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-05-19

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, rok II, J 15,9-11

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała.