KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-07-11

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-07-11

Poniedziałek, Święto św. Benedykta, opata (11 lipca), rok II, Mt 19,27-29

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?”. Jezus im odpowiedział: „Zapewniam was: Ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na Mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym”.