KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-07-21

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-07-21

Czwartek, XVI Tydzień Zwykły, rok II, Mt 13,10-17

Uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali: „Dlaczego mówisz do ludzi w przypowieściach?”. A On odpowiedział: „To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, a nie tamtym. Bo temu, kto ma, będzie dodane, i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, gdyż patrzą, a nie widzą; słuchają, a nie słyszą i niczego nie rozumieją. Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza: „Będziecie przysłuchiwać się, ale nic nie zrozumiecie, będziecie wpatrywać się, ale nie zobaczycie. Serce tego ludu stało się bowiem gnuśne, ich uszy dotknęła głuchota, a oczy – ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe wasze oczy, że widzą, i uszy, że słyszą. Zapewniam wam bowiem: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.