KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-08-10

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-08-10

Środa, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (10 sierpnia), rok II, Mt 25,1-13

Jezus powiedział do uczniów: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć”.