KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-09-03

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-09-03

Sobota, Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (3 września), rok II, Łk 6,1-5

Zdarzyło się, że w pewien szabat Jezus przechodził wśród pól obsianych zbożem, a Jego uczniowie zrywali kłosy i krusząc je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu robicie to, czego nie wolno w szabat?”. Jezus im odpowiedział: „Czyż nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, kiedy był głodny on sam i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, wziął poświęcone chleby, sam zjadł i dał swoim ludziom, chociaż wolno je spożywać tylko kapłanom?”. I dodał: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.