KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-09-24

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-09-24

Sobota, XXV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy dziwili się temu, co czynił Jezus, On powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie uważnie tych słów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego, co mówił. Było to przed nimi zakryte i nic z tego nie pojęli, a bali się Go pytać.