KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-11-08

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2022-11-08

Wtorek, XXXII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 17,7-10

Jezus powiedział do apostołów: „Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: «Chodź zaraz i zasiądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością»”.