KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-05-04

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-05-04

Czwartek, Św. Floriana, męczennika (4 maja), rok I, J 13,16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział do nich: „Uroczyście zapewniam was: Sługa nie jest ważniejszy od swego pana ani posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: «Kto jadał ze mną chleb, uknuł przeciwko mnie podstęp». Teraz wam to oznajmiam, zanim się to stanie, abyście wtedy, gdy to nastąpi, uwierzyli, że Ja jestem. Uroczyście zapewniam was: Kto przyjmuje tego, kogo Ja wysyłam, Mnie przyjmuje. Ten zaś, kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.