KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-05-11

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-05-11

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, rok I, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała.