KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-04

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-04

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A, J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży”.