KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-09

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-09

Piątek, IX Tydzień Zwykły, rok I, Mk 12,35-37

Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: „Na jakiej podstawie nauczyciele Pisma mówią, że Chrystus jest synem Dawida? Przecież sam Dawid z natchnienia Ducha Świętego mówi: «Pan powiedział do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów pod twoje stopy’». Skoro Dawid nazywa Go Panem, to jak może On być jego synem?”. A wielki tłum chętnie Go słuchał.