KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-30

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-06-30

Piątek, XII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 8,1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, podążał za Nim wielki tłum. Wtedy podszedł do Niego trędowaty, pokłonił się i prosił: „Panie! Jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus mu nakazał: „Pamiętaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza”.