KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-09-22

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-09-22

Piątek, XXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczał i głosił Ewangelię o królestwie Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych, które im usługiwały, dzieląc się swoim majątkiem.