KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-10-03

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-10-03

Wtorek, XXVI Tydzień Zwykły, rok I, Łk 9,51-56

Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski.