KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-11-23

KILKA SŁÓW O SŁOWIE

Kilka słów o słowie 2023-11-23

Czwartek, XXXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 19,41-44

Gdy Jezus zbliżył się do miasta, na jego widok zapłakał i mówił: „Gdybyś i ty tego dnia pojęło, co służy pokojowi. Lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Nadejdą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi wrogowie otoczą cię wałem, oblegną i ścisną ze wszystkich stron. Zrównają cię z ziemią i zgładzą twoje dzieci. Nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia”.