Klucz do radości…

Czwartek, Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła (2 maja), rok II, J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

 

Klucz do radości to trwać w miłości :) Bóg nie wymaga od nas przestrzegania przykazań. Daje nam wolną wolę. Ale pokazuje nam, jak dokonać tego, aby trwać w miłości. Możemy to osiągnąć, zachowując przykazania. To nie jest wymóg i rozkaz. To inspiracja do tego, aby żyć pełnią! Do tego, aby Jego radość w nas była nieustannie!