Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta». Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

 

Pan (…) odnowi cię swoją miłością.

Człowiek jest taką istotą, która pojawia się na świecie „przez” miłość, dzięki miłości. Lepszej, gorszej, głębszej, płytszej, prawdziwej, fałszywej – ale zawsze miłości. To, co sprawia w naszym życiu nowość, to również dzieje się dzięki miłości. 

Bóg wszczepił w nasze życie klucz do życia. Tym kluczem jest miłość. Ona otwiera w człowieku wszystkie drzwi.