Kobiety

Piątek, XXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

Ktoś policzył i okazało się, że w Piśmie Świętym zostało wymienionych 205 kobiet, które znamy z imienia, a w sumie ponad 800 bohaterek (także tych bezimiennych). Kobiety w Piśmie Świętym wbrew pozorom nie są kobietami słabymi. Ich rola i godność w świecie żydowskim są szczególne. 

Kobiety uczą Kościół otwartości serca, za którą idzie szczerość intencji i gotowość do pełnienia pełnej miłości służby. Świat nieustannie potrzebuje takiej właśnie wrażliwości, miłości i służby.