Kochać

Piątek, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

 

Pieśń nad Pieśniami to jedna z piękniejszych ksiąg Starego Testamentu. Trudno jednoznacznie wskazać autora i czas powstania utworu. Jednak w tej księdze Oblubieniec i Oblubienica wyrażają swoje uczucia z niebywałą siłą i szczerością. Opisują wdzięki ukochanej osoby z zaskakującą prostotą. Według Pieśni nad Pieśniami jedynie prawdziwa miłość może się przeciwstawić potędze śmierci, przezwyciężyć wszelkie przeszkody i trudności. Miłość, która nie ma nic wspólnego z niepohamowaną pożądliwością i nieopanowaną namiętnością.

Interpretując szóste przykazanie Dekalogu, Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na wnętrze człowieka. Zakaz cudzołóstwa, o którym wspomina Chrystus, odnosił się w Dekalogu przede wszystkim do stosunku seksualnego mężczyzny z zamężną kobietą, a także w ogóle rozpusty. Współżycie z czyjąś żoną rozbija u samych podstaw więź małżeńską i rodzinną, dlatego czyn ten ściąga na cudzołożników szczególny gniew Boga. 

Jezus, rozważając to przykazanie, podkreśla, że także pożądliwe patrzenie na kogoś łamie prawa drugiej osoby. Jezus zwraca uwagę na intencje człowieka, mówi o przemianie, która ma owocować czystym postępowaniem. Troska o tę wewnętrzną czystość wymaga radykalnych postaw. Jezus wskazuje na zdecydowaną obronę wartości wyższych i radykalnego przeciwstawiania się natarczywej pokusie. 

Wydoskonalajmy naszą miłość na wzór, jaki zostawili nam bohaterowie Pieśni nad Pieśniami, bo tylko szczera i czysta stanie się konstruktem trwałych i pięknych relacji międzyludzkich.