Kochać Boga

Niedziela, XXX Tydzień Zwykły, rok A, Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Miłość to potężna siła podtrzymująca nasze życie. Nie da się żyć bez miłości. Dobrze znane nam przykazanie miłości ma być gwarantem szczęśliwego życia. Jednak miłość to nie tylko uczucie.

Jezus cytuje dobrze znaną Izraelitom modlitwę Szema Jisrael. Pobożny Żyd odmawiał ją kilka razy dziennie. Kochać Boga sercem to znaczy całą wolą i sumieniem. Kochać Boga duszą, czyli całą życiową energią i ludzką kreatywnością. Kochać Boga umysłem, czyli władzą intelektualną.

Miłość do Boga i bliźniego ma angażować całego człowieka. Z takiej miłości kiedyś Bóg nas osądzi.