Kochasz siebie i bliźnich?

Niedziela, VII Tydzień Zwykły, rok A, Kpł 19,1-2.17-18

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

 

Kochasz siebie i bliźnich? To nie karm serca nienawiścią. Kochasz siebie i bliźnich? To nie udawaj, że nie widzisz, gdy duchowo staczają się w przepaść. Kochasz siebie i bliźnich? To nie hoduj w sobie planów zemsty i nie buduj strategii srogiego odwetu. Kochasz siebie i bliźnich? To nie… (dopisz tu sobie sprawy, które odgradzają Cię od Przenajświętszego).