Komentarz zbędny

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

 

"(...) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli (…) stanąć przed Synem Człowieczym”. 
    
Kilka słów to tylko kilka słów. Komentarz zbędny. Wszystko jasne. Czuwajmy więc i módlmy się w każdym czasie, by być gotowymi, by być godnymi stanąć przed Panem i zdać raport ze swych poczynań tu, wśród ludzi. Słowa, liczne słowa zaciemniają obraz naszej duszy. Pomilczmy, posłuchajmy … ciszy.