Jezus w dzisiejszej perykopie stawia każdemu z nas konkretne warunki, abyśmy mogli się stać Jego krewnymi. Są to: słuchanie Słowa Bożego oraz umiejętne wprowadzanie go w czyn.

Wiemy, jak trudną sztuką jest umiejętność słuchania drugiego człowieka. Bardzo często wolimy ciągle mówić, wyjaśniać, tłumaczyć i pouczać, niż bardzo pokornie zauważyć osobę i ją dokładnie wysłuchać. Spróbuj dziś zacząć słuchać twojego kolegi, przyjaciela, rodzica, abyś przez rozwinięcie tej bardzo ważnej umiejętności zapragnął wysłuchać również Jezusa.

Dobre wysłuchanie Słowa Bożego powoduje we mnie zmianę mojego, często przewrotnego myślenia oraz postępowania, nieraz dalekiego od ideału. Przemiana serca prowadzi do pogłębienia więzi duchowej. Oto właśnie chodziło Jezusowi, który nauczając rzesze ludzi, czyniąc liczne cuda, tak naprawdę pragnął utworzyć wielką duchową rodzinę, która swoją działalność ewangelizacyjną zawsze będzie rozpoczynała od słuchania Swojego Mistrza.

Jezu, pozwól mi dziś Ciebie posłuchać. Tylko tyle…