Kościół nabyty krwią

Wtorek, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika (8 maja), rok B, Dz 20,17-18a.28-32.36

Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: "Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi". Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

 

Przenika mnie dzisiaj troska Pawła o Kościół Jezusa z Nazaretu, który to Kościół założył i oddał za ten Kościół życie. Kościół, o którym marzył, którego pragnął. Trzeba nam dzisiaj uświadomić sobie, jak bardzo i my musimy zatroszczyć się o tę Wspólnotę!