Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Piątek, Święto św. Bartłomieja, apostoła (24 sierpnia), rok II, Ap 21,9b-14

Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

 

Symbolika dwunastu kamieni to w pewnym sensie metafora Kościoła zbudowanego na fundamencie Dwunastu Apostołów. Budowa Nowego Jeruzalem to wkład w kontynuowanie dzieła rozpoczętego przez apostołów, a każdy z nas przyczynia się choćby w niewielkim stopniu do tej budowy. Liczba dwanaście tak często pojawiająca się w tym czytaniu ma nam uświadomić naszą łączność z pokoleniami, które nas poprzedziły. Imiona apostołów wypisane, czy też wyryte w kamieniu nawiązują do wszystkich tych, których imiona przynależą do Baranka.

Czyż nie jest budujące mieć świadomość, że i moje imię zostało dołączone do tych, którzy są wymienieni w gronie wszystkich pokoleń do Niego należących?