Krewny

Wtorek, XVI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 12,46-50

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?». I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

Jezus nazywa swoją rodziną każdego, kto stawia sobie wolę Bożą jako cel, jako styl życia, jako dopełnienie siebie. Każdy, kto stara się żyć według słów Jezusa, staje się Jego bratem.

Największą troską każdego z nas powinna być umiejętność odczytywania woli Bożej i wprowadzania jej w swoje życie. Warto zadać sobie pytanie: co mogę uczynić, by być godnym miana „krewnego” Jezusa?